BALDŲ GARANTIJA

Baldų gamintojas užtikrina Pirkėjui aukštą baldų kokybę bei garantuoja produktų ilgaamžiškumą tik tuomet, kai baldai yra naudojami pagal paskirtį bei laikantis toliau šiame dokumente nurodytų sąlygų.

Bendrosios sąlygos:

Baldams yra suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo dienos. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ir/arba kokybinius neatitikimus baldų gamintojas įsipareigoja ištaisyti/sukomplektuoti ir/arba pakeisti kokybiškais. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės, ištaisyti. Natūralus produkto susidėvėjimas ir/arba jo savybių pasikeitimas dėl netinkamos priežiūros nėra laikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai nėra laikomi prekių kokybės trūkumu.
Baldų garantija suteikiama tik pateikus pirkimą patvirtinantį dokumentą. Priimant arba savarankiškai atisiimant prekes, Pirkėjas privalo patikrinti jų kokybę pagal 12 punkte nurodytus žingsnius. Jei pirkėjas surinkinėja baldus pats, pardavėjas neatsako už baldo ar baldo detalių pažeidimus. Pardavėjas įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 20-40 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo datos. Išskirtiniais atvejais gamintojas pasilieka teisę šį terminą pratęsti. Pardavėjui patikrinus ir nustačius, kad pretenzijos dėl prekių kokybės ir/arba komplektavimo yra pagrįstos, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš gamintojo: 8.1. Per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus. Defektas gali būti šalinamas vietoje pas pirkėją, išskyrus tuos atvejus, kai yra būtinas gamyklinis produkto remontas; 8.2. Per ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų laikotarpį pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; Jei defektą yra būtina šalinti gamykloje, Pirkėjas privalo atiduoti baldą (arba jo dalį) pardavėjui arba jo atstovui iš kurio įsigijo baldus. Pardavėjas neįsipareigoja suteikti Pirkėjui pakaitinį baldą remonto laikotarpiu. Jeigu Pirkėjas neleidžia Gamintojui pašalinti defekto arba atsisako grąžinti baldą (ar jo dalį) remontui gamykloje, Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą šiose baldų garantijos sąlygose.
Gamintojas nėra atsakingas už gaminio trūkumus, kurie buvo aptarti pirkimo sutartyje, arba apie kuriuos Pirkėjas žinojo ir/arba turėjo žinoti įsigyjant baldą (tokiais atvejais, kai baldai yra įsigyjami iš ekspozicijos, arba su iš anksto žinomais defektais, ir kt.). Priimant baldus, Pirkėjui yra rekomenduojama: 12.1. Patikrinti baldų komplektaciją: 12.2. Kruopščiai apžiūrėti baldo išorę (fasadus, dekoratyvios medienos spalvą, paviršius ir kt.) ir įsitikinti, kad nėra matomų mechaninių baldo pažeidimų ar kitokių trūkumų; 12.3. Išbandyti baldo mechanizmų veikimą; 12.4. Radus trukūmų, būtina parodyti juos darbuotojams, nes vėlesnės pretenzijos dėl pristatymo metu nepastebėtų išorinių baldo pažeidimų nebus priimamos. Atsiimant prekes iš sandėlio, Pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę. Pretenzijos dėl prekių kokybės (išoriniai subraižymai, sudraskymai, sulaužymai ir kitokio pobūdžio sugadinimai atsiradę transportuojant/nešant/surenkant dėl Pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) nėra priimamos iš Pirkėjo. Remiantis Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių (patvirtintos LR Ūkio ministro 2001 – analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus, kai Pirkėjas yra nepatenkintas nusipirktos prekės forma, dydžiu, spalva ar komplektiškumu, nėra tenkinamas įsigyjant baldus (kodas pagal Kombinuotąją Prekių Nomenklatūrą – 94.00) dėl šio dokumento 14 punkte nurodytų priežasčių. Pirkėjas praranda teisę į nemokamą baldų garantinį aptarnavimą šiais atvejais: 15.1. Nepateikia baldo pirkimo PVM sąskaitos faktūros, kvito ar kitų pirkimą įrodančių dokumentų; 15.2. Pirkėjas nesilaikė baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių, baldai buvo transportuojami, eksplotuojami netinkamai ir/arba sugadinti dėl Pirkėjo kaltės; 15.3. Baldai nukentėjo dėl ,,Force Majeure”(susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių); 15.4. Baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skysčiu; 15.5. Baldai nukentėjo nuo gyvūnų;
15.5. Baldai buvo remontuojami Pirkėjo arba trečių asmenų; 15.6. Baldinės plokštės/ąžuolo masyvas/beržo masyvas nukentėjo nuo netinkamų valymo procedūrų ir/arba netinkamų priemonių naudojimo. Natūralios savybės nelaikomos baldų kokybės trūkumu: 16.1 baldai pagaminti iš natūralaus ąžuolo, todėl tokie požymiai, kaip mažos taškinės šakos, medžio rievės, kiekvienos lentutės spalvos variacijos, medienos struktūros nevienodumas nėra laikomi defektu; 16.2. Natūralus baldo susidėvėjimas ir/arba išblukimas nėra laikomas prekių kokybės trūkumu; 16.3.Baldų apdailos spalvos skirtumai tarp pavyzdžio ir galutinio produkto gali minimaliai skirtis: dėl nuolatinio dažymo technologijų tobulinimo negarantuoja, kad pavyzdžio spalva visiškai sutaps su galutinio produkto spalva. Dažytų baldų kvapas gali išlikti iki 2-3 mėnesių. Siekiant sumažinti dažų skleidžiamą kvapą bei išvengti dažų kvapo persidavimo Jūsų asmeniniams daiktams ir/arba drabužiams, rekomenduojame vadovautis toliau šiame punkte nurodytais žingsniais: 18.1. Išpakavus naujus dažytus baldus nerekomenduojame nedelsiant talpinti asmeninius daiktus ir/arba drabužius į baldų lentynas, ypač stalčius, jei tokių yra; 18.2. Būtina naujus dažytus baldus palikti vėdinimuisi atidarytomis lentynomis ir/arba stalčiais, gerai vėdinamoje patalpoje (jei yra tokia galimybė) 8 – 10 val. po baldų išpakavimo ir surinkimo; 18.3. Pirmą baldų naudojimo mėnesį rekomenduojame kuo dažniau vėdinti patalpas, kuriose laikomi nauji dažyti baldai; SVARBU: Mažesnio ploto patalpose (iki 15 m ) kvapas gali išlikti intensyvus iki 6 mėn., patariama sudaryti sąlygas dažnam vėdinimui ypač tokių baldų kaip spintos, komodos, patalynės dėžės, juos laikyti pilnai ištraukiant stalčius. Pagrindinis garantas Rivjeros baldų ilgaamžiškumui užtikrinti yra tinkamas baldų naudojimas bei teisinga baldų priežiūra.

Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims ir baldiniui audiniui.

Scroll to Top